La domënia ai 11 de mà dl 2003, en ocajiun dla festa dla uma, el gnü tignì n conzert cun la partezipaziun dl Cor Kèrygma, dl Cor di mituns d’Al Plan y dl grup Kyrios tla Ciasa J.B. Runcher a San Linert. Tratan la manifestaziun él stè Tone Gasser da San Martin che à lit dant rimes dedicades a süa uma y a dötes les umes dl monn. Carla Declara da Calfosch à portè na testimonianza importanta che ara à vit y vir sciöche uma: dessigü à düc i presënc ponsè sura cî che ester uma ô dì!

11 de mà dl 2003